Klauzula obowiązku informacyjnego RODO

Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy jakie w związku z tym przysługują Państwu prawa i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest HSV POLSKA sp. z o. o., Łódź, 94-104, ul. Laskowicka 12/20,
NIP: 7491833077, tel.: +48 (42) 689 04 16, e-mail: hsv@hsv.pl

Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest realizacja działalności biznesowej przez Administratora w tym:
Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane osobowe, podmioty świadczące usługi księgowe, doradztwa prawnego lub usługi ochroniarskie oraz, kiedy jest to niezbędne do realizacji usługi, podmiotom świadczącym usługi projektowe. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie umowy, zawartej pisemnie lub jako zlecenie realizacji usługi, a w przypadku działań marketingowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest pozyskiwanie klientów i sprzedaż produktów i usług.

Dane będą przechowywane przez okres istnienia Państwa relacji biznesowych z Administratorem.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do informacji oraz ich sprostowania. Mają Państwo prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw kontaktując się z Administratorem przez powyższe dane kontaktowe lub na adres hsv@hsv.pl. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.